Arch Linux дээр Neofetch-ийг хэрхэн суулгах вэ

Arch Linux дээр Neofetch-ийг хэрхэн суулгах вэ

Neofetch бол bash хэл дээр бичигдсэн, үнэгүй, нээлттэй эхийн тушаалын мөрийн системийн мэдээллийн хэрэгсэл юм. Neofetch нь системийн загвар, үйлдвэрлэгч, үйлдлийн систем, цөмийн хувилбар, ажиллах хугацаа, санах ойн нөөц, диск гэх мэт системийн мэдээллийг гоо зүйн хувьд үзэсгэлэнтэй байдлаар харуулдаг.

Цааш унших

Rocky Linux 9 дээр Neofetch-ийг хэрхэн суулгах вэ

Rocky Linux 9 дээр Neofetch-ийг хэрхэн суулгах вэ

Neofetch нь bash 3.2+ дээр бичигдсэн, үнэгүй, нээлттэй эхийн тушаалын мөрийн системийн мэдээллийн хэрэгсэл юм. Neofetch нь системийн загвар, үйлдвэрлэгч, үйлдлийн систем, цөмийн хувилбар, ажиллах хугацаа, санах ойн нөөц гэх мэт системийн мэдээллийг гоо зүйн хувьд үзэсгэлэнтэй байдлаар харуулдаг.

Цааш унших

Neofetch-ийг CentOS 9 Stream дээр хэрхэн суулгах вэ

Neofetch-ийг CentOS 9 Stream дээр хэрхэн суулгах вэ

Neofetch нь bash 3.2+ дээр бичигдсэн, үнэгүй, нээлттэй эхийн тушаалын мөрийн системийн мэдээллийн хэрэгсэл юм. Neofetch нь систем, програм хангамж, санах ойн нөөц, цөмийн хувилбар гэх мэт системийн мэдээллийг гоо зүйн хувьд үзэсгэлэнтэй байдлаар харуулдаг. Дараах зааварт ...

Цааш унших

Ubuntu 22.04 LTS дээр Neofetch-ийг хэрхэн суулгах талаар

Ubuntu 22.04 LTS дээр Neofetch суулгана уу

Neofetch нь bash 3.2+ дээр бичигдсэн, үнэгүй, нээлттэй эхийн тушаалын мөрийн системийн мэдээллийн хэрэгсэл юм. Neofetch нь систем, програм хангамж, санах ойн нөөц, цөмийн хувилбар гэх мэт системийн мэдээллийг гоо зүйн хувьд үзэсгэлэнтэй байдлаар харуулдаг. Дараах зааварт ...

Цааш унших

Linux Mint 20 дээр Neofetch-ийг хэрхэн суулгах талаар

Neofetch нь bash 3.2+ дээр бичигдсэн, үнэгүй, нээлттэй эхийн тушаалын мөрийн системийн мэдээллийн хэрэгсэл юм. Neofetch нь систем, програм хангамж, санах ойн нөөц, цөмийн хувилбар гэх мэт системийн мэдээллийг гоо зүйн үзэсгэлэнтэй байдлаар харуулдаг. Дахь …

Цааш унших

Debian 11 Bullseye дээр Neofetch суулгаарай

Debian 11 Bullseye дээр Neofetch суулгаарай

Neofetch нь bash 3.2+ дээр бичигдсэн, үнэгүй, нээлттэй эхийн тушаалын мөрийн системийн мэдээллийн хэрэгсэл юм. Neofetch нь систем, програм хангамж, санах ойн нөөц, цөмийн хувилбар гэх мэт системийн мэдээллийг гоо зүйн үзэсгэлэнтэй байдлаар харуулдаг. Дахь …

Цааш унших

WordPress-д зориулсан Linux сервер дээр WP-CLI-г хэрхэн суулгах талаар

WP-CLI бол WordPress-ийн командын мөрийн интерфейс юм. WP-CLI нь текстэд суурилсан интерфейсийн командуудыг ашиглан WordPress сайттайгаа шууд харилцах боломжийг олгодог хэрэгсэл юм. Энэ нь бас маш өргөн хүрээтэй бөгөөд …

Цааш унших