Debian 11 Bullseye дээр Erlang хэрхэн суулгах талаар

Debian 11 Bullseye дээр Erlang хэрхэн суулгах талаар

Erlang бол өндөр хүртээмжтэй байх шаардлага бүхий системд тусгайлан зориулагдсан функциональ, зэрэгцээ програмчлалын хэл юм. Анхны хэрэгжилтийг 1980-аад онд Ericsson боловсруулж, дараа нь 1998 онд нээлттэй эх хэлбэрээр гаргасан.

Цааш унших