Fedora 37 Linux дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Fedora 37 Linux дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч бөгөөд автоматаар хаах замаар бусад хөтчүүдээс ялгардаг ...

Цааш унших

Rocky Linux 9 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Rocky Linux 9 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Линукс Mint 20 LTS дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Линукс Mint 20 LTS дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Rocky Linux 8 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Rocky Linux 8 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

AlmaLinux 9 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

AlmaLinux 9 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Debian 11 Bullseye дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Debian 11 Bullseye дээр Brave Browser суулгаарай

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Pop!_OS 22.04 LTS дээр Brave Browser-ийг хэрхэн суулгах вэ

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Зар сурталчилгаа

Ubuntu 22.04 LTS дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Ubuntu 22.04 LTS дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Fedora 36 Linux дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Fedora 36 Linux дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

CentOS 9 Stream дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

CentOS 9 Stream дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Manjaro 21 Linux дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Manjaro 21 Linux дээр Brave Stable, Beta, Nightly хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Brave Browser-ийг энгийн үйлдлийн систем 6 дээр хэрхэн суулгах вэ

Brave Browser-ийг үндсэн үйлдлийн систем 6 дээр суулгана уу

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

CentOS 8 Stream дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

CentOS 8 Stream дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч бөгөөд автоматаар хаах замаар бусад хөтчүүдээс ялгардаг ...

Цааш унших

OpenSUSE Leap 15 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

OpenSUSE Leap 15 дээр Brave Browser хэрхэн суулгах талаар

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгардаг нууцлалд төвлөрсөн интернет вэб хөтөч юм...

Цааш унших

Fedora 34/35 дээр Brave Browser суулгаарай

Fedora 34/35 дээр Brave Browser суулгаарай

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгарах нууцлалд төвлөрсөн интернет хөтөч юм...

Цааш унших

Зар сурталчилгаа

AlmaLinux 8 дээр Brave Browser Stable, Beta эсвэл Nightly програмыг хэрхэн суулгах вэ

AlmaLinux 8 дээр Brave Browser Stable, Beta эсвэл Nightly програмыг хэрхэн суулгах вэ

Brave нь Chromium вэб хөтөч дээр суурилсан Brave Software, Inc.-ээс бүтээсэн үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб хөтөч юм. Brave бол онлайн сурталчилгааг автоматаар хааснаараа бусад хөтчүүдээс ялгардаг нууцлалд төвлөрсөн интернет вэб хөтөч юм...

Цааш унших