AlmaLinux 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 9-ийг хэрхэн суулгах вэ

AlmaLinux 3 дээр Nginx-тэй Modsecurity 9 болон OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн WAF өсч, ...

Цааш унших

Rocky Linux 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 9 + OWASP-ийг хэрхэн суулгах вэ

Rocky Linux 3 дээр Nginx-тэй тохируулсан Modsecurity 9 болон OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах талаар

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн WAF өсч, ...

Цааш унших

Debian 11 Bullseye дээр Apache ашиглан ModSecurity-г хэрхэн суулгах вэ

Debian 11 Bullseye дээр Apache ашиглан Modsecurity-г хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо олон төрлийн...

Цааш унших

WordPress ModSecurity Rule Set (WPRS) суулгах/идэвхжүүлэх, тохируулах

WordPress ModSecurity Rule Set (WPRS)-ийг AndreaTheMiddle бүтээсэн. Энэ нь олонд танигдсан, байнга ашиглагддаг OWASP CRS-ийг нээлттэй эхийн үнэгүй Mod Security 3 WAF программтай өргөтгөдөг дүрмийн багц юм. Эдгээр дүрмийн багц нь…

Цааш унших

Ubuntu 22.04 LTS дээр ModSecurity ашиглан Apache хэрхэн суулгах талаар

Ubuntu 22.04 LTS дээр Modsecurity-тэй Apache-г хэрхэн суулгах талаар

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо олон төрлийн...

Цааш унших

ModSecurity 3 + OWASP-ийг Nginx-тэй Ubuntu 22.04 LTS дээр хэрхэн суулгах вэ

Ubuntu 3 LTS дээр ModSecurity 22.04 ашиглан Nginx-ийг хэрхэн суулгах талаар

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо олон төрлийн...

Цааш унших

Fedora Linux 3 дээр ModSecurity 35 & OWASP үндсэн дүрмийн багцыг Apache (HTTPD) ашиглан суулгаарай.

Fedora 3 дээр Apache (HTTPD) ашиглан ModSecurity 35 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эх сурвалжтай вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо HyperText Transfer-ийн массивыг хамарч байна ...

Цааш унших

Fedora Linux 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 35 & OWASP үндсэн дүрмийн багцыг суулгана уу.

Fedora 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 35 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эх сурвалжтай вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо HyperText Transfer-ийн массивыг хамарч байна ...

Цааш унших

Зар сурталчилгаа

Debian 3 Bullseye дээр Nginx-тэй ModSecurity 11 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

Debian 3 Bullseye дээр Nginx-тэй ModSecurity 11 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн WAF өсч, ...

Цааш унших

Rocky Linux 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 8 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эх сурвалжтай вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо HyperText-ийн массивыг хамарч байна ...

Цааш унших

Ubuntu 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 20.04 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

Ubuntu 3 дээр Nginx-тэй ModSecurity 20.04 ба OWASP үндсэн дүрмийг хэрхэн суулгах вэ

ModSecurity нь ихэвчлэн Modsec гэж нэрлэгддэг бөгөөд үнэгүй, нээлттэй эхийн вэб програмын галт хана (WAF) юм. ModSecurity нь Apache HTTP серверийн модуль болгон бүтээгдсэн. Гэсэн хэдий ч, WAF нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өргөжин тэлж, одоо олон төрлийн...

Цааш унших